Inrichting van het onderwijs

Opleidingsniveaus: mavo, havo, atheneum

Het VeenLanden College is een scholengemeenschap voor atheneum, havo en mavo (vmbo theoretische leerweg). Deze opleidingen en wat we als school specifiek aanbieden bij deze opleidingen, hebben we hieronder omschreven.

Mavo (Middelbaar Algemeen Voorgezet Onderwijs)

De mavo is een vierjarige opleiding, waarin leerlingen worden voorbereid op het hoogste niveau van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of op doorstroom naar de havo. De eerste twee leerjaren zijn algemeen voorbereidende jaren met gemeenschappelijke vakken. In het derde en vierde leerjaar doen de leerlingen delen van het schoolexamen volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting. Naast de gemeenschappelijke vakken kiezen leerlingen dan vakken aan de hand van het profiel waarin ze examen willen doen. De mavo kent vier profielen: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. Elk profiel kent verplichte vakken. Het centraal schriftelijk eindexamen vindt plaats aan het einde van het vierde leerjaar. Is het diploma gehaald, dan is de weg open naar het middelbaar beroepsonderwijs. Een leerling kan ook kiezen voor de havo. Het vakkenpakket zal dan moeten aansluiten op doorstroming in een profiel van de havo-afdeling.

Havo (Hoger Algemeen Voorgezet Onderwijs)

De havo is een vijfjarige opleiding waarbij leerlingen worden voorbereid op een vervolgopleiding in het hoger algemeen voortgezet beroepsonderwijs (hbo). Doorstroom naar het atheneum is ook mogelijk. De eerste drie leerjaren zijn algemeen voorbereidende jaren met gemeenschappelijke vakken. In het vierde en vijfde leerjaar doen de leerlingen delen van het schoolexamen volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting. Naast de gemeenschappelijke vakken kiezen leerlingen dan vakken aan de hand van het profiel waarin ze examen willen doen. De havo kent vier profielen: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij, en cultuur en maatschappij. Elk profiel kent verplichte vakken. Het centraal schriftelijk eindexamen vindt plaats aan het einde van het vijfde leerjaar. Is het diploma gehaald, dan is de weg open naar het hoger beroepsonderwijs. Een leerling kan indien gewenst ook doorgaan op de atheneum.

Atheneum (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs)

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (atheneum) is een zesjarige opleiding. Op het atheneum worden leerlingen voorbereid op een wetenschappelijke studie aan de universiteit. De eerste drie leerjaren zijn algemeen voorbereidende jaren met gemeenschappelijke vakken. In het vierde, vijfde en zesde leerjaar doen de leerlingen delen van het schoolexamen volgens Programma van Toetsing en Afsluiting. Naast de gemeenschappelijke vakken kiezen leerlingen dan vakken aan de hand van het profiel waarin ze examen willen doen. Het atheneum kent vier profielen: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij, en cultuur en maatschappij. Elk profiel kent verplichte vakken. Het centraal schriftelijk eindexamen vindt plaats aan het einde van het zesde leerjaar. Is het diploma gehaald, dan is de weg open naar de universiteit.

Lestijden

De schooldag duurt van 08.30-16.30 uur. Binnen deze uren is voor iedere klas het lesrooster ingevuld. Het lesrooster is niet het hele schooljaar hetzelfde. Er zijn twee tijdvakken, waarbij in elk tijdvak een andere verdeling van lessen is. Ook door langdurige ziekte of vervanging van docenten kan het rooster veranderen. Voor weken met veel bijzondere activiteiten, zoals projectweken, toetsweken en culturele activiteiten, krijgen leerlingen een aangepast rooster. Het persoonlijk rooster is dagelijks via Zermelo te raadplegen.

Lestijden

Tijd

Lesuur 1

08.30 - 09.30 uur

Lesuur 2

09.30 - 10.30 uur

Pauze

10.30 - 10.50 uur

Lesuur 3

10.50 - 11.50 uur

Lesuur 4

11.50 - 12.50 uur

Pauze

12.50 - 13.20 uur

Lesuur 5

13.20 - 14.20 uur

Lesuur 6

14.20 - 15.20 uur

Pauze

15.20 - 15.30 uur

Lesuur 7

15.30 - 16.30 uur

Lessentabellen

Per leerjaar en profiel hebben wij een lessentabel vastgesteld. Op locatie Mijdrecht werken we met een 60-minuten rooster per vak; op locatie Vinkeveen waar gepersonaliseerd onderwijs wordt gegeven, werken we met een 30-minutenrooster. Dat wil zeggen: 30 minuten lezing en 30 minuten begeleide workshoptijd per niveau. De hieronder afgedrukte lessentabel gaat uit van 60 minuten per lesuur; qua lestijd per vak komt het onderwijs op locatie Vinkeveen en locatie Mijdrecht overeen. De invulling is alleen anders.

Afkortingen

Afkorting lestabelToelichting
NE/NET L=

Nederlands

EN/ENTL =

Engels

DU/DUTL =Duits
FA/FATL =Frans
WI =wiskunde
WA =wiskunde A
WB =wiskunde B
WC =wiskunde C
GS/GES =geschiedenis
AK =aardrijkskunde
NS =

natuur-/scheikunde

NSK1/NA/NAT =

natuurkunde

NSK2/SK/SCHK =scheikunde
BI/BIOL =biologie
NLT =

natuur, leven en technologie

EC/ECON =

economie

M&O =

management en organisatie

BE =

bedrijfseconomie

VECON =

bedrijfsoriëntatie en ondernemen

MA/MAAT =

maatschappijleer

MAW =

maatschappijwetenschappen

Afkorting lestabelToelichting

LB =

levensbeschouwing

BV/HV =

beeldende vorming/ handvaardigheid

BTE =

tekenen examen

TE =

tekenen
MU =muziek
CKV =

culturele kunstzinnige vormgeving

LO =

lichamelijke opvoeding

LO plus =

sportklas

LO 2 =

examenvak LO mavo

BSM =

beweging, sport en maatschappij

TN =

Techniek

MWO =

mediawijsheid en office

MBU =

mentorbegeleidingsuur

LOB =

loopbaanoriëntatie en begeleiding

MAKEX =

keuzeles MakerSpace

OND =

keuzeles Ondernemersklas

KUKL =keuzeles Kunstklas
SPORT =keuzeles Sportklas


Lessentabel 2021-2022 mavo Mijdrecht

* bv is in mavo 3 een combinatie handvaardigheid en tekenen
** in de 2e klas alleen bij achterstand; in de 4e klas indien geen wiskunde in het pakket
*** indien nodig

Vak

mavo 1
tijdvak 1
mavo 1
tijdvak 2
Mavo 2
Tijdvak 1
Mavo 2 Tijdvak 2Mavo 3 tijdvak 1Mavo 3 tijdvak 2mavo 4 tijdvak 1mavo 4 tijdvak 2
ak

2

11

1

22

2

2
bio22232222
bte22

3

2
bv*

2

11

1

11
kckv11
du222332
ec2

2

33
en22222232
fa12223232
gs12212232
mu11111
lb11111
lo22222221
lo22211
ma21
ns22
nask1

2

3

33
nask21233
ne33223333
ne-hulpuur11
nt2***11111111
rt***11111111
rekenen**11

tn1111
wi33223332
mentoruur

1

1

111111

ondernemersklas

1111
sportklas1111
makeX111111

kunstklas

1111

Lessentabel 2021-2022 havo Mijdrecht

* in de 2e klas alleen bij achterstand; in de 5e klas indien geen wiskunde in het pakket
** indien nodig (nt2 en rt  één lesuur op jaarbasis per locatie)
Biologie havo 4 eenmalig een extra lesuur, dus 4 lesuren in plaats van 3.

Vak

havo 1
tijdvak 1
havo 1
tijdvak 2
Havo 2
Tijdvak 1
Havo 2 Tijdvak 2Havo 3 tijdvak 1Havo 3 tijdvak 2Havo 4 tijdvak 1Havo 4 tijdvak 2havo 5 tijdvak 1Havo 5 tijdvak 2
ak

2

11

1

1

2

2232
beco2232
ec/eco213333
bio22

2

33333
bsm/lo2

2

3

22

te

2

3

32

bv

2

11

1

1

1

ckv

21

du/dutl

22223333

en/entl

2222222222

fa/fatl

1222223333

ges/gs

1221

2

12322

mu

1111
lb111111
lo222222

1

21
ma/maat12

maw

22

3

2
natuurkunde12223333
ne/netl3322333332
nlt

3

222
nlt2**1111111111
rt**1111111111

rekenen

1111
scheikunde

212232
tn1111
wi332222
wisa3332
wisb333

2

mentoruur1111111111
ondernemersklas1111
sportklas1111

MakeX111111
kunstklas1111

  

Lessentabel 2021-2022 atheneum onderbouw Mijdrecht

* indien nodig

Vakatheneum 1 tijdvak 1atheneum 1 tijdvak 2atheneum 2 tijdvak 1atheneum 2 tijdvak 2atheneum 3 tijdvak 1atheneum 3 tijdvak 2

ak

211

1

1

2

ec/eco21
bio22

2

3
bv

2

11

1

1

1

du/dutl2222
en/entl222222

fa /fatl

12222

1

ges/gs1221

2

1

mu111
lb11111
lo222222
natuurkunde1222
ne/netl332222
nt2*111111
rt*111111
rekenen11
scheikunde11
tn1111
wi33222

2

mentoruur111111
ondernemersklas1111
sportklas1111

makeX111111
kunstklas1111

 

Lessentabel 2021-2022 atheneum bovenbouw Mijdrecht

* indien nodig

Vakatheneum 4 tijdvak 1atheneum 4 tijdvak 2atheneum 5 tijdvak 1atheneum 5 tijdvak 2atheneum 6 tijdvak 1atheneum 6 tijdvak 2

ak

22223

2

beco222232

ec/eco

122233
bio32

3

2

3

2
bsm232221

te

22

2

3

32

ckv

12

du/dutl

223232
en/entl222222
fa/fatl222232
ges/gs222222

lb

11
lo

1

2121
ma/maat21

natuurkunde

222233
ne/netl22

2

332
nlt222222
nt2*111111
rt*

1

11111
scheikunde

2

22332
wisa22

3

232
wisb333332
wisc232
mentoruur111111

 

Lessentabel 2021-2022 GO Vinkeveen

* bv is in mavo 3 een combinatie handvaardigheid en tekenen
** pilot techniek mavo 3 Innovatie & Design
*** in de 2e klas alleen bij achterstand; in de 4e klas indien geen wiskunde in het pakket
**** indien nodig

vakgo1 tijdvak 1go1 tijdvak 2go2  tijdvak 1Go2 tijdvak 2goha3 tijdvak 1goha3 tijdvak 2gom3 tijdvak 1gom3 tijdvak 2gom4 tijdvak 1gom4 tijdvak 2

ak

2 1 1 21 1 2 2 3 2

basegroep/ coaching

5 55 55 5 3 3 2 2
bio2 2 3 3 2 2 2 2
bte 2 2 2 2
bv*1 1 1 21 2 1 1
ckv 1 1
du 2 22 2 2 3 3 2
ec 2 1 2 3 32
en2 2 2 22 2 2 2 3 2
fa1 2 2 22 2 3 2 3 3
gs1 2 2 12 1 2 2 3 2
mu1 1 1 1 1 1 1
lb1 1 1 1 1 1
lo2 22 22 2 2 2 2 1
lo2 2 2 1 1
ma 2 1
ns 2 2
na 2 2
nask1 3 2 3 3
nask2 1 2 3 3
ne3 3 2 233 3 3 3 3
ne-hulpuur 11
nt2****1 1 1 11 1 1 1 1 1
rt****1 1 1 11 1 1 1 1 1
rekenen*** 1 1 1 1
sk 2 1
tn/id**1 1 1 1 1 1
wi3 3 2 22 2 3 3 3 3
mediawijsheid1 1
ang1 1
ep1 1
goethe
sportklas1 1 1 11 1
MakeX1 1 1 11 1
vecon 1
kunstklas1 1

 

Bijzondere programma's 

Ondernemers-klas

Leerlingen kunnen in de brugklas kiezen voor De Ondernemersklas. In de Ondernemersklas wordt op een speelse wijze  ondernemend leergedrag gestimuleerd en worden vaardigheden geleerd, die voor een ondernemer van belang zijn. Dit sluit aan bij de eisen van een Vecon Business School. 
Leerlingen worden in de daaropvolgende jaren in staat gesteld certificaten te behalen die een aanvulling zijn op hun diploma.

Vecon Business School

Het VeenLanden College heeft het certificaat Vecon Business School verworven. De Vecon Business School kenmerkt zich door extra aandacht voor de bedrijfseconomische aspecten van de maatschappij en voor de talenten van leerlingen op het gebied van ondernemerschap en ondernemingszin. Een grote groep examenleerlingen die het vak bedrijfseconomie doen, behaalt elk schooljaar het MKB diploma. Voor meer informatie: www.vecon.nl.

Veen en Amstelland On Stage

Veen en Amstelland On Stage is voor mavo- leerlingen (vmbo) van het VeenLanden College, Praktijkschool Uithoorn en RK Scholengemeenschap Thamen. De Beroepenfeesten van VMBO On Stage worden in vele regio’s in het land gerealiseerd en wij horen daarbij! On Stage is (letterlijk) een Beroepenfeest voor vmbo leerlingen en beroepsbeoefenaren. Zij gaan met elkaar in gesprek over beroep en werkdag, en maken een afspraak voor een werkbezoek op de Doe Dag enkele weken later. On Stage is gericht op het opbouwen van een helpend (beroeps)netwerk. Het lukt veel leerlingen om deze relaties te onderhouden. Dit levert hen nieuwe gesprekspartners op, stageplaatsen en zelfs dienstverbanden tijdens of na de vervolgopleiding.

Techniek Innovator

Goed onderwijs in wetenschap en techniek blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Veel leerkrachten op de basisschool ervaren een uitdaging als het gaat om deze lessen. Om die reden faciliteren TechNet Amstel & Venen, gemeente De Ronde Venen en het VeenLanden College een Techniek Innovator. Deze verzorgt onder andere workshops op het VeenLanden College voor groep 5/6 van de basisscholen in de regio, alsmede scholing voor docenten van basisscholen. Doordat leerlingen al op de basisschool bekend worden gemaakt met programmeren en techniek, kunnen er straks op de middelbare school snel vervolgstappen worden gemaakt, omdat de basis al is gelegd. Dat zal ten goede komen aan de kwaliteit van de lessen Techniek en MakeX.

Techniek en MakeX

Bij de lessen techniek komen programmeren en 3D tekenen aan bod. Ook wordt er vaak meegedaan aan de Technet wedstrijd, waarbij leerlingen aan de slag gaan met een speciale opdracht. Dat zijn onder meer de onderwerpen waar leerlingen mee starten in de brugklas. Experimenteren met onderwerpen die een beroep doen op hun inventiviteit, flexibiliteit, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Ook ‘Robotica’ en microbit zijn daar onderdelen van. Bij MakeX, waarvoor leerlingen in de brugklas kunnen kiezen, vindt er een verdieping plaats van deze maker education. Door te leren van elkaar, en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en inzichten zullen leerlingen in staat zijn om tot inventieve, gekke en verrassende resultaten te komen.

Techniek Driedaagse 

Om leerlingen kennis te laten maken met techniek doet de brugklas ieder jaar mee aan de Techniek Driedaagse. Metselen, programmeren, fietsen repareren en timmeren; tijdens hun bezoek aan de Techniek Driedaagse kunnen onze leerlingen allerlei technische workshops volgen. Plezier in het vak staat centraal. De Techniek Driedaagse wordt georganiseerd door Technet Amstel en Venen. Tijdens de Techniek Driedaagse is er altijd een open avond voor ouders en leerlingen.

makerspace amstel & venen

Omdat er steeds meer vraag is naar goed opgeleid technisch personeel vindt het VeenLanden College techniekonderwijs van groot belang. De samenwerking met Technet Amstel en Venen, de gemeente en het bedrijfsleven heeft in 2021 geleid tot de bouw van een echte MakerSpace aan het VeenLanden College. In de MakerSpace Amstel & Venen is veel mogelijk, onder andere: lasersnijden, 3D printen, programmeren en video's bewerken. Leerlingen maken kennis met techniek en technologie op alle niveaus. 
MakerSpace Amstel & Venen krijgt naast de schoolactiviteiten ook een regionale functie. 
Er zijn concrete plannen voor workshops voor basisscholen, maar ook voor belangstellenden buiten schooltijden.

De ondertekenaars van de Samenwerkingsovereenkomst MakerSpace Amstel & Venen. Van links naar rechts: wethouder Rein Kroon, rector VeenLanden College Henk Ligthart, voorzitter VIB De Ronde Venen Daniël Storm, wethouder Cees van Uden, voorzitter college van Bestuur Ceder Groep Duco Adema en voorzitter TechNet Amstel & Venen Jan van Walraven.

Kunstklas

De Kunstklas is een keuzeprogramma voor leerlingen met een bijzondere interesse in kunst en cultuur. Er komen allerlei kunstvormen aan bod: beeldende vorming, poëzie, animatie, schmink en nog veel meer.

Kunst en cultuur

In alle leerjaren zijn er culturele activiteiten, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan Rotterdam, het Joods Historisch Museum, maar ook toneel- en dansvoorstellingen.

musical

In de jaarlijkse musical doen zowel onder- als bovenbouwleerlingen mee. Dans, muziek, zang en spel komen samen op het toneel. Er wordt een half jaar geoefend. De musicals zijn professioneel en leerlingen met interesse in techniek kunnen een bijdrage leveren aan het licht-, techniek- en geluidteam.

sport

In de lessen lichamelijke opvoeding speelt allereerst de sportieve ontwikkeling een rol. Daarnaast is het sturen van goed gedrag tijdens de beoefening van sport ook van wezenlijk belang. Dat kan behulpzaam, zelfs van grote waar- de zijn voor de sociale ontwikkeling van de leerling. Naast de lessen worden de leerlingen gestimuleerd om individueel of in groepsverband deel te nemen aan schoolwedstrijden. Sportploegen van leerlingen doen regelmatig in regionaal en landelijk verband mee aan wedstrijden. Elk leerjaar kent een jaarlijkse sportdag of een sportactiviteit.

sportklas

Of de leerling nu op de mavo, havo of het atheneum zit, de sportklas is voor alle leerlingen die dezelfde passie delen: sport! De sportklas wordt zo ingeroosterd dat elke leerling kan deelnemen. De sportklas is niet alleen voor de allerbeste sporters. Over het algemeen zijn het vooral leerlingen die leergierig zijn op het gebied van sport en beweging. Sporters die voor het team gaan en die hard willen werken aan hun vaardigheden.
Voor meer informatie over de sportklas kunt u een e-mail sturen naar: sportklas@hetvlc.nl.

WINTERSPORT

Jaarlijks gaat er in de voorjaarsvakantie een groep leerlingen uit de bovenbouw met een enthousiaste groep docenten op wintersport. Deelname aan de wintersportreis is geen verplichting en wordt bepaald op grond van een
loting. De doelstelling is dat alle geïnteresseerden tenminste een keer mee kunnen.

pauzesport

Op locatie Vinkeveen is er pauzesport. Leerlingen kinnen tijdens de pauze hun energie kwijt onder leiding van sport- klasleerlingen. Het schoolplein is hiervoor volledig ingericht.

Meerdaagse educatieve reizen

Reizen kunnen inspirerend en goed voor de algemene ontwikkeling zijn. Het is waardevol bij het stimuleren van de leerling en het ontwikkelen van talent. Daarom hebben de leerlingen op de mavo, havo en het atheneum de mogelijkheid om deel te nemen aan een meerdaagse educatieve reis. Deelname is van harte aanbevolen.
De reizen* vinden plaats in het 3e jaar van de mavo en in het 4e leerjaar van havo en het atheneum. De leerlingen uit havo en atheneum hebben de keuze uit verschillende bestemmingen. De keuze van de leerlingen staat in relatie tot hun profiel, de moderne vreemde taal/talen die zij bij hun profiel kiezen, dan wel andere vakken.
De leerlingen die niet kiezen voor een educatieve reis krijgen in de week van de educatieve reizen een alternatief programma aangeboden.
Het doorgaan van de reizen is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

* in verband met de pandemie is het niet duidelijk of de reizen door kunnen gaan dit schooljaar.

www.swvvo-ruw.nl

Brugklas en toelating

Een goede overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de POVO-procedure. De plaatsing in één van de brugklassen gebeurt op advies van de basisschool. Het advies is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem, de werkhouding, motivatie en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Meer informatie over de POVO-procedure kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband: www.swvvo-ruw.nl en kernprocedure Amstelland.

Informatie bij aanmelding

Als wij op school goed op de hoogte zijn van de leerbehoefte, het gedrag en de ontwikkeling van uw kind, dan helpt dat ons bij de plaatsing van uw kind. Hoewel de brugklas ervoor bedoeld is om vast te stellen of die plaatsing juist is geweest, willen we een valse start graag voorkomen. Openheid van de ouders/verzorgers helpen erbij de kans hierop te verkleinen en daarmee het zelfvertrouwen van de leerling te beschermen. Er wordt vaak gedacht dat het gepersonaliseerd onderwijs zoals wij dat aanbieden op locatie Vinkeveen speciaal onderwijs betreft door het individuele karakter. Dit is echter regulier onderwijs, maar met persoonlijke leerdoelen. Bij dit onderwijs kunnen leerlingen wisselen van niveaus en kunnen zij verschillen in tempo. Hierbij worden zij geholpen door een persoonlijke coach. Dit onderwijs vraagt van leerlingen een gezonde zelfredzaamheid.

Locatie Mijdrecht

Alle leerlingen die van de basisschool komen, worden in één van onze brugklassen geplaatst op grond van het advies van de basisschool. Al naar gelang het advies en de groeps-samenstelling en -grootte, kan dit een homogene of een kansklas zijn.

  • mavo;
  • havo/mavo;
  • havo;
  • atheneum/havo;
  • atheneum.
    In de kansklassen wordt les gegeven op het hoogste niveau. We werken met dubbele cijfers waarbij de overgangsnormen gelden van het bijbehorende mavo-, havo- en atheneumniveau.
    Na het eerste jaar wordt in de eindvergadering besproken wat de meest geëigende leerroute is voor de leerling. Hier gaat een determinatieproces (hoofdstuk Toetsing en beoordeling) aan vooraf.

GO - gepersonaliseerd onderwijs Vinkeveen

Het gepersonaliseerde onderwijs dat op locatie Vinkeveen wordt gegeven, kenmerkt zich door eigen keuze. De leerling kiest, binnen een vastgesteld kader, leerdoelen en hoe en met wie hij leert. De leerlingen leren via een digitaal leerportaal waar een keuze per vak tussen mavo-, havo- en atheneumniveau mogelijk is.

De leerling wordt geholpen bij zijn keuze door een persoonlijk coach, met wie hij wekelijks een contactmoment heeft. Dan worden de leerdoelen en planning van afgelopen week en van de volgende week doorgenomen. Lezingen, workshops en studietijd zijn terugkerende onderdelen van een lesdag. Leerlingen van de havo en het atheneum volgen de bovenbouw op locatie Mijdrecht.

Overstap- en doorstroommogelijkheden

Een leerling waarvoor het wenselijk is om naar een ander niveau over te stappen, zal aan het eind van een schooljaar deze overstap maken, bijvoorbeeld van atheneum 3 naar havo 4. In uitzonderlijke gevallen kan een overstap ook plaatsvinden tijdens het schooljaar. Overleg tussen school en betrokkenen is in alle gevallen vanzelfsprekend. Mavo-gediplomeerden kunnen doorstromen naar havo 4 en havo -gediplomeerden naar atheneum 5. Voor mavo-leerlingen geldt een doorstroomrecht wanneer zij een extra examenvak hebben gekozen; voor havo-leerlingen die door willen stromen naar het atheneum zijn geen voorwaarden.

Schooladvies en plaatsing

Zitten de leerlingen in 2019-2020 in leerjaar 3 op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies.

Doorstroom binnen de school

Hoeveel procent van de leerlingen is niet blijven zitten in de onderbouw? (Driejaarsgemiddelde 2017-2020)

Doorstroom naar vervolgonderwijs

Waar kwamen de leerlingen na het eindexamen 2019-2020 terecht?