Financiën

Leermiddelen

De school ontvangt van de overheid een gemaximeerde vergoeding voor schoolboeken en andere leermiddelen van de leerling. Daarmee betaalt de school voor alle leerlingen de voorgeschreven leermiddelen in een leerjaar. Deze leermiddelen kunnen zijn: leerboeken, werkboeken en/of digitaal lesmateriaal. De school verstrekt deze leermiddelen éénmalig per schooljaar gratis aan de leerlingen. Bij een verandering van opleiding of vakkenpakket vindt overleg plaats tussen school en ouders over betaling van de extra kosten. Alle benodigde leermiddelen staan in de boekenlijst.

Boekenlijst Van Dijk Educatie

Leerlingen/ouders bestellen zelf het benodigde materiaal bij Van Dijk Educatie (VDE). Dat kan het makkelijkste via internet en de website www.vandijk.nl.

Het gaat om huurboeken en om materiaal dat voor één jaar gekocht wordt (werkboeken, licenties). Op de lijst staan ook materialen die de leerling zelf kan aanschaffen (niet verplicht). Het programma geeft automatisch aan wat voor uw eigen rekening komt en wat door school betaald zal worden.

Leerlingen die meedoen aan GO (gepersonaliseerd onderwijs) in Vinkeveen, hoeven alleen voor een beperkt aantal vakken boeken/digitaal lesmateriaal te bestellen. De school biedt toegang aan tot het lesmateriaal via een portal.

Borg Van Dijk Educatie

Als u voor het eerst zaken doet met VDE kunt u besluiten om een borg te betalen. Deze borg voegt VDE toe aan het bedrag dat u zelf dient te betalen. Als er gedurende het schooljaar van uw zoon of dochter beschadigingen ontstaan of schoolboeken verloren gaan, verrekent VDE de schade met de borg. Wanneer de leerling alle boeken zonder schade inlevert aan het einde van de schoolloopbaan, betaalt VDE de borg terug in september. Als u geen borg heeft afgesproken zal VDE bij schade de kosten alsnog verhalen op de ouders.

Laptop via Signpost

Een laptop aanschaffen is niet verplicht, maar is wel van grote waarde bij het hedendaagse onderwijs. Als u een laptop wilt aanschaffen, dan kunt u op de website de eisen vinden waaraan een laptop dient te voldoen. Via Signpost kunt u ook via huurkoop een laptop huren of kopen. Voordeel van aanschaf via deze organisatie is dat er een scherpe prijs voor aankoop of huur wordt geboden met een goed pakket waarbij bij technische problemen snelle ondersteuning kan worden geleverd. Op onze website (bij groep 8) vindt u meer informatie.

Mocht u niet in staat zijn een abonnement af te sluiten of een device aan te schaffen, dan zal er in overleg met de school een oplossing worden gevonden.

Grafische rekenmachine bovenbouw havo/atheneum

Voor alle leerlingen van klas havo 4 en atheneum 4 geldt dat de leerling verplicht is in het bezit te zijn van een grafische rekenmachine met een zogenaamde ‘examenstand’, waarbij het niet mogelijk is om gedownloade bestanden te gebruiken. Graag het volgende type rekenmachine aanschaffen: de TI- 84 Plus CE -T
(vanaf versie OS 5.1.5).
Andere typen rekenmachines en oudere versies van de TI-84 mogen niet meer gebruikt worden.

De rekenmachine is voordelig aan te schaffen via Scheepstra Rekenmachines. De kortingscode hiervoor wordt door school verstrekt.

Ook kan het lonen om zelf te gaan kijken bij (web-)winkels voor (nog) voordeliger aanbiedingen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Uitgaven aan het onderwijs komen in principe voor rekening van de overheid. OCW bekostigt salarissen, huisvesting, inventaris en leermiddelen. Dat is een sobere bekostiging. Het VeenLanden College doet ook extra uitgaven die bijdragen aan de identiteit, de uitstraling en aan een fijne leer- en leefomgeving. Hiervoor kunt u denken aan verzekering voor leerlingen, mediatheek, feestavonden voor leerlingen, decanaat, sportdagen, verbruik bij creatieve en binas-vakken, Pasen en Kerst, internetgebruik en informatie- en contactavonden. De school vraagt daarvoor aan alle ouders/verzorgers ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage van € 85,- per leerling.

In september/oktober ontvangt u per mail een factuur.

Activiteitengelden

Verder zijn er kosten die voortkomen uit de extra activiteiten die het VeenLanden College organiseert. U kunt dan denken aan introductiedagen, dagexcursies, projectweken, maar ook aan aanvullend les- materiaal voor verschillende vakken, zoals de kunstvakken, techniek en sport. U vindt een overzicht van deze activiteiten en de kosten in deze schoolgids.
In september/oktober ontvangt u een nota voor het verschuldigde bedrag per e-mail.
Ook deze activiteitenbijdrage is in principe vrijwillig. Leerlingen kunnen ten alle tijde deelnemen aan de aangeboden activiteiten. We spreken de verwachting uit dat de inkomsten voldoende zijn om dit extra onderwijsaanbod te kunnen blijven handhaven in de komende jaren. 
Mocht uw financiële situatie de betaling lastig maken, dan willen wij u vragen dit kenbaar te maken. U kunt dan een e-mail sturen naar facturen@hetvlc.nl. Wij kunnen dan via een ingericht fonds de middelen verkrijgen voor de schoolactiviteiten.
Voor de werkweken en meerdaagse educatieve reizen is een aparte regeling. Deze evenementen gaan pas door als er minimaal 80% van de deelnemers een betaling heeft gedaan. Ook hier geldt dat, als uw financiële situatie de betaling moeilijk maakt, dit kan worden aangegeven.

Overzicht vrijwillige bijdrage activiteiten

locatie mijdrecht

ActiviteitbedragToelichting
Basisactiviteiten brugklas

€ 119

excursies, projecten, sportactiviteiten, culturele activiteiten, kluishuur

etui & dummie

€ 30

expressie bv

€ 15materiaal beeldende vorming

techniek

€ 15

materiaal techniek

techniek

€ 15

materiaal techniek

sportklas

€ 60

bijzonder keuzeprogramma sport

makeX

€ 60

bijzonder keuzeprogramma maker education

ondernemersklas

€ 25

bijzonder keuzeprogramma ondernemend onderwijs

kunstklas€ 60

bijzonder keuzeprogramma kunst

Basisactiviteiten klas 2

€ 128,5

excursies, projecten, sportactiviteiten, culturele activiteiten, kluishuur

mavo 2 vmbo on stage

€ 14

bus naar Aalsmeer

expressie bv

€ 15

materiaal beeldende vorming

techniek

€ 9

materiaal techniek

sportklas

€ 40

bijzonder keuzeprogramma sport

sportkamp

€ 450

behorende bij keuzeprogramma sportklas

makeX

€ 60

bijzonder keuzeprogramma maker education


Basisactiviteiten mavo 3

€ 128,5

excursies, projecten, sportactiviteiten, culturele activiteiten, kluishuur


werkweek thuis

€ 0 

werkweek

€ 399

bte

€ 15

extra kosten materiaal

makeX

€ 60

bijzonder keuzeprogramma maker educationBasisactiviteiten havo 3

€ 97

excursies, projecten, sportactiviteiten, culturele activiteiten. kluishuur


expressie bv€ 15

materiaal beeldende vorming

introductiekamp

€ 115
sportklas€ 60

bijzonder keuzeprogramma sportklas

makeX€ 60

bijzonder keuzeprogramma maker education

Basisactiviteiten atheneum 3

€ 97

excursies, projecten, sportactiviteiten, culturele activiteiten, kluishuur

expressie bv€ 15

materiaal beeldende vorming

introductiekamp

€ 115
sportklas€ 60

bijzonder keuzeprogramma sportklas

makeX€ 60

bijzonder keuzeprogramma maker education


Basisactiviteiten mavo 4

€ 122,5

projecten, galafeest, kluishuur


bte€ 17

extra kosten materiaal

bte€ 15

excursie

Basisactiviteiten havo 4*

€ 86,5

excursies, projecten, sportactiviteiten, culturele activiteiten, kluishuurbte€ 17

extra kosten materiaal

biologie€ 5excursie
ckv€ 50excursie
duits€ 2project

Basisactiviteiten atheneum 4*

€ 95

excursies, projecten, sportactiviteiten, culturele activiteiten, kluishuur


bte

€ 17extra kosten materiaal

biologie

€ 5

excursie Artis

ckv€ 30excursie
duits€ 2project

Basisactiviteiten havo 5

€ 75

projecten, galafeest, kluishuurbte

€ 10

excursie

bte€ 17

extra kosten materiaal

Basisactiviteiten atheneum 5

€ 79,5

excursies, projecten, sportactiviteiten, culturele activiteiten, kluishuur


bte€ 17

extra kosten materiaal

biologie€ 3

excursie

scheikunde€ 25

excursie

Basisactiviteiten atheneum 6

€ 75

projecten, galafeest, kluishuur


bte€ 17

extra kosten materiaal

bte€ 25

excursie

biologie

€ 70

kamp

* Buitenlandreizen atheneum 4 | havo 4

Tsjechië

€ 450
Berlijn€ 520
Londen€ 520
thuisblijvers€ 0

locatie vinkeveen

activiteitbedragtoelichting

Basisactiviteiten GO1

€ 128,5

excursies, projecten, sportactiviteiten, culturele activiteiten, kluishuur


etui & dummie

€ 30 

expressie bv

€ 15

materiaal beeldende vorming

techniek

€ 15

materiaal techniek

sportklas

€ 60

bijzonder keuzeprogramma sport

makeX€ 60

bijzonder keuzeprogramma maker education

ondernemersklas

€ 25

bijzonder keuzeprogramma ondernemend onderwijs

kunstklas€ 60

bijzonder keuzeprogramma kunst

Basisactiviteiten GO2

€ 144

excursies, projecten, sportactiviteiten, culturele activiteiten, kluishuur

techniek€ 9

bijdrage kosten materiaal techniek

expressie bv€ 15materiaal beeldende vorming
sportklas€ 60

bijzonder keuzeprogramma sport

sportkamp

€ 450

behorende bij bijzonder keuzeprogramma sport

makeX

€ 60

bijzonder keuzeprogramma maker education

ondernemersklas€ 25bijzonder keuzeprogramma ondernemend onderwijs
kunstklas

€ 60

bijzonder keuzeprogramma kunst

Basisactiviteiten GOM3

€ 118,5

excursies, projecten, sportactiviteiten, culturele activiteiten, kluishuur

werkweek mavo 3

€ 350

bte

€ 15

bijdrage kosten materiaal

expressie bv€ 15materiaal beeldende vorming

makeX

€ 60

bijzonder keuzeprogramma maker education

Basisactiviteiten GOHA3

€ 77

excursies, projecten, sportactiviteiten, culturele activiteiten, kluishuur


introductiekamp

€ 120
sportklas€ 40

bijzonder keuzeprogramma sport

makeX

€ 60

bijzonder keuzeprogramma maker education

expressie bv€ 15

materiaal beeldende vorming

Basisactiviteiten GOM4

€ 132,5projecten, galafeest, kluishuurbte

€ 17

bijdrage kosten materiaal
bte

€ 15

excursie